کارخانه آجرنسوز آریا

دسته بندی دیرگدازهای صنعتی | انواع دیر گدازها

دسته بندی دیرگدازهای صنعتی

دسته بندی دیرگدازهای صنعتی، به گونه ای انجام می شود که کاربرد هر یک را مشخص می نماید. در واقع، مواد نسوز، دارای تنوع و کاربردهای متفاوتی هستند. طبقه بندی علمی مواد نسوز، برای تسهیل تحقیقات علمی، انتخاب منطقی و مدیریت ضروری است.

انواع دسته بندی دیرگدازهای صنعتی

انواع دسته بندی دیرگدازهای صنعتی را در اینجا شرح خواهیم داد.

دسته بندی دیرگدازهای صنعتی

ترکیب مواد معدنی شیمیایی

با توجه به ترکیب مواد معدنی شیمیایی، می توان آن را به موارد مشخصی تقسیم کرد. مواد سیلیسی با SiO2 به عنوان جزء اصلی، مانند آجرهای سیلیکونی یا مواد سیلیکات آلومینیوم با SiO2 و Al2O3 به عنوان اجزای اصلی که با افزایش نسبت آلومینیوم به سیلیکون برای ما آشنا هستند. دیرگدازها را بر این اساس، می توان طبقه بندی کرد.

ویژگی های شیمیایی انواع دیر گدازها

با توجه به ویژگی های شیمیایی انواع دیر گدازها، می توان آن را به دیرگدازهای اسیدی، نسوزهای خنثی و نسوزهای قلیایی تقسیم کرد. دیرگدازهای اسیدی عمدتاً مواد نسوز با SiO2 و ZrO2 به عنوان اجزای اصلی هستند، مانند آجرهای سیلیسی معمولی، محصولات زیرکونیایی، آجرهای رسی و غیره.

در دسته بندی دیرگدازهای صنعتی، دیر گدازهای خنثی از Al2O3، Cr2O3 یا کربن، کاربیدها و نیتریدها ساخته می شوند. مواد تشکیل دهنده اصلی مانند آجر کوراندوم، آجر کربن، آجر کاربید سیلیکون و غیره. این در حالی است که دیرگدازهای قلیایی، دیرگدازهایی هستند که عمدتاً از CaO و MgO تشکیل شده اند، از جمله دیرگدازهای دولومیت مبتنی بر منیزیا.

انواع نسوز

انواع نسوز در دسته بندی نیز قرار می گیرند. می توان آنها را به مواد نسوز معمولی، دیرگدازهای پیشرفته و نسوزهای درجه ویژه تقسیم کرد. مقاومت نسوزهای معمولی بین 1580 تا 1770 درجه سانتیگراد است. دیرگدازهای پیشرفته 1770 ~ 2000 ℃ است.

دسته بندی دیرگدازهای صنعتی

فرآیند قالب گیری

با توجه به فرآیند قالب گیری، می توان آن را به پردازش و قالب گیری سنگ طبیعی، دیرگدازهای قالب گیری فشرده، نسوزهای قالب گیری ریخته گری، نسوزهای قالب گیری پلاستیک، نسوزهای قالب گیری رمینگ، نسوزهای قالب گیری تزریقی و نسوزهای قالب گیری اکستروژن تقسیم کرد.

اهمیت دسته بندی دیرگدازهای صنعتی

همانگونه که اشاره شد، دسته بندی دیرگدازهای صنعتی، دارای اهمیت زیادی در کاربردهای مختلف دارد. ضمن آنکه می توان آنها را بر اساس شکل و اندازه تقسیم کرد، از جمله محصولات استاندارد شکل یا اندازه های خاص، طبقه بندی نمود. می توانید انواع دیر گدازها را از آجر نسوز آریا تهیه کنید.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب