آجر نسوز نما ps731

ps731
ps731
ps731
ps731
Previous
Next

ابعاد : 

تعداد در یک متر مربع :

4 کد رنگی : 

تعداد در بسته : 

ضخامت : 

وزن : 

31*7

40 عدد (با احتساب بند)

 

20 عدد

2/5 cm

950 gr

ابعاد : 31*7

تعداد در یک متر مربع :40 عدد (با احتساب بند)

4 کد رنگی : 

تعداد در بسته : 20 عدد

ضخامت : 2/5 cm

وزن : 950 gr

برای سفارش و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و یا به واتساپ پیام دهید